Home » Wykładowcy » Piotr Kotucha

Piotr Kotucha

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Adiunkt w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WAPK. Wieloletni wykładowca przedmiotu Fotografia, opiekun studenckiego koła fotografii oraz kierownik laboratorium fotograficznego WA. Założyciel oraz pierwszy kierownik Studium Fotografi PK.
Autor licznych prac fotograficznych:

  • zbiór fotografii polskich obiektów i zespołów zabytkowych wykonany w celach dydaktycznych,
  • zbiór fotografii kapliczek i krzyży przydrożnych (w ramach zbioru materiałów do książki „Opowieści o polskich kapliczkach” prof. W. Zina),
  • zbiór fotografi zabytkowych nagrobków, latarń cmentarnych, bram, kaplic itp. w ramach prac prof. W. Zina),
  • zbiór fotografii zabytkowych kościołów i cerkwi drewnianych, w ramach międzynarodowego programu badawczego (indywidualna wystawa fotograficzna w Galerii A1),
  • zbiór fotografii dokumentalnej ukazującej twórczość Adolfa Szyszko-Bochusza, (indywidualna wystawa fotograficzna w Galerii PK „Gil”,
  • fotografie do wydawnictwa albumowego: „Wadowice, miasto Jana Pawła II”,
  • fotografie do czasopism architektonicznych, katalogów i wystaw poświęconych projektom konserwatorskim i architektonicznym (Architektura, Art & Biznes, katalog konkursu „Dom Energooszczędny” i katalog „Kraków – Florencja”),
  • fotografie do publikacji A. Kadłuczki „Sukiennice w Krakowie, restauracja i modernizacja” oraz „Podziemne muzeum Rynku Krakowskiego”.