Home » Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja na kurs wiosenny zakończona! 🙂
1 września rozpocznie się rekrutacja na kurs jesienny, który startuje 11 października br. Zapraszamy!

Zajęcia na kursie wiosennym rozpoczęły się 15 marca 2024 i potrwają do 28 czerwca 2024 r.

Kurs kosztuje 2 200 zł (możliwość zapłaty w dwóch ratach po 1 100 zł – druga rata do 30 kwietnia). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń – zapisy przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc (30 osób w 2 grupach ćwiczeniowych po 15 osób). Informacja o rozpoczęciu i zakończeniu rekrutacji zostanie umieszczona na stronie głównej Studium Fotografii PK.

Aby zapisać się na kurs Studium Fotografii PK należy:

1. Sprawdzić u góry strony (lub na stronie głównej) czy rozpoczęła się już rekrutacja (lub czy nie została już zakończona),
2. Dokonać wpłaty przelewem na rachunek Politechniki Krakowskiej,

Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
nr konta w Alior Bank S.A.: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
Z dopiskiem „Foto – wiosna 2024” na przekazie lub przelewie.

3. Niezwłocznie wysłać e-mail na adres: foto@pk.edu.pl celem wpisania na listę uczestników. W mailu prosimy o podanie następujących danych:

  • imię,
  • nazwisko,
  • adres wraz z kodem pocztowym,
  • rok urodzenia,
  • telefon kontaktowy (najlepiej komórkowy),
  • potwierdzenie przelewu (w załączeniu).

WAŻNE!
– Dokonanie przelewu ORAZ przesłanie danych osobowych jest warunkiem wpisania na listę uczestników.
– Jeżeli faktura ma być wystawiona na firmę, wpłata winna być dokonana z rachunku bankowego tej firmy. Jeśli dane firmy (nazwa, nip) nie widnieją na potwierdzeniu przelewu (rachunek prywatny), należy je dopisać w tytule przelewu.
– Ewentualna rezygnacja z kursu po jego rozpoczęciu, NIE ZWALNIA z konieczności zapłacenia drugiej raty.
– Zapisy do grup na sobotnie ćwiczenia odbywają się każdorazowo na poprzedzającym wykładzie piątkowym.
– Uczestnicy powinni posiadać własne aparaty fotograficzne.

Szczegółowe informacje – ul. Kanonicza 1 pokój 107 lub pod numerem telefonu 600 882 742.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Politechnika
Krakowska informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska reprezentowana przez Rektora z siedzibą przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków,
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@pk.edu.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu (np. organizacji i przeprowadzenia zajęć),
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane,
6. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa,
7. Dane przechowywane będą do zakończenia studiów podyplomowych,
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.