Home » Wykładowcy » Karolina Harazim-Mazur

Karolina Harazim-Mazur

Narzędziami jej pracy są słowa i czas. Doradza, czuwa i ratuje z opresji. Współpracuje z artystami i artystkami oraz instytucjami i organizacjami, doradzając i koordynując realizację oraz działania promocyjne przedsięwzięć artystycznych. Aktywnie działa w obszarze animacji kultury i wydarzeń artystycznych, głównie związanych z fotografią.

Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Podyplomowych Studiów Zarządzania Kulturą UJ, podyplomowych Muzealniczych Studiów Kuratorskich w zakresie prezentacji sztuki współczesnej UJ oraz podyplomowych studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Doradza oraz koordynuje działania i realizację procesów promocyjnych przedsięwzięć kulturalnych, współpracuje z artystami i instytucjami. Posiada rozległe doświadczenie w pozyskiwaniu środków ze źródeł publicznych i prywatnych. W latach 2007–2010 Prezeska Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju i Promocji Sztuki Współczesnej Pauza. Od 2010 we współpracy z krakowskimi uczelniami wyższymi realizuje autorski program wykładów akademickich i warsztatów dotyczących marketingu w działalności artystycznej (“Marketing i elementy wiedzy prawnej w działalności artystycznej” na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w latach 2010 i 2011 roku; od kwietnia 2012 do marca 2013 doradca ds. marketingu sztuki Biura Karier ASP w Krakowie; od października 2012 „Przygotowanie projektu fotograficznego – wybór tematu, realizacja projektu, pozyskiwanie sponsorów. Skuteczny artysta – instrukcja obsługi” w Studium Fotografii Politechniki Krakowskiej). Od 2011 do 2013 roku koordynatorka projektu Goethe-Guerilla we współpracy z Instytutem Goethego w Krakowie. Koordynatorka promocji i PR Miesiąca Fotografii w Krakowie podczas 10., 11. oraz 12. edycji festiwalu. Koordynatorka kontaktów z mediami 38. edycji festiwalu Krakowskie Reminiscencje Teatralne. Od 2013 roku do przejścia na urlop wychowawczy w 2015 roku rzeczniczka prasowa Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie. W 2017 roku, wraz z Ewą Pasternak–Kaperą i Anią Chromik, założyła promującą feminizm i sztukę feministyczną Fundację TA, której jest wiceprezeską. Od października 2018 Prezeska produkującej wystawy fotograficzne od pomysłu do realizacji Fundacji Lablab.

„W cywilu” prowadzi fotograficzne „Dzienniki spacerowe”, w których rejestruje ciekawe, zabawne, intrygujące fragmenty otaczającej rzeczywistości napotkane podczas spacerów z Synem.