Program

 

Program Studium Fotografii obejmuje zagadnienia z zakresu historii, optyki i techniki fotograficznej, kompozycji, oświetlenia oraz obróbki cyfrowej. Wykłady i następujące po nich ćwiczenia podzielone są na bloki tematyczne, zgodne z poszczególnymi kategoriami fotografii (np. portret, pejzaż, martwa natura, fotografia uliczna, fotografia reklamowa itd.).

Zobacz szczegółowy program Studium na jesień 2018.